top of page
pexels-stephanie-allen-4085452.jpg

מנגישים רפואה

.מצילים חיים

גישה לשירותי בריאות היא זכות אדם בסיסית.

אתם מוזמנים להצטרף למסע גיוס התרומות שלנו.

כל תרומה תהיה משמעותית. 
כדי שנצליח לעשות כאן שינוי, אנחנו זקוקים לעזרה ולשותפות של כולנו.

למה לתרום לנו?

כל דולר שמשוקע בעמותה חוסך למשק הישראלי 5 דולרים 

אייקון רפואת רחוב העולמית

אנחנו חלק מארגון עולמי ויחד רוצים להנגיש שירותי רפואת רחוב בישראל

עד היום הענקנו טיפול רפואי למעל ל-600 חסרי וחסרות בית

מתנדבות העמותה עוזרות לחסר בית

תרמו לקמפיין גיוס המונים ועזרו לנו להגיע ליעד

יש לכם הזדמנות לתמוך בחסרי וחסרות הבית לקבל את הסיוע הרפואי שהם זקוקים לו.

אנחנו צריכים את התמיכה שלכם כדי להבטיח את הפעילות שלנו
ולהרחיב את המענה הרפואי
שנוכל להעניק !

bottom of page